Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na pracowników demontujących azbest na dachu
  Usuwanie azbestu z terenu gminy w 2024 r.
  Gmina Mierzęcice po raz kolejny planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) w ramach programu „Ogólnopolski program...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą w kwietniu - zmiana terminu
  Zapraszamy serdecznie na spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 3 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 26 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 NOWY TER...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


22 kwiecień 2016

Decyzja środowiskowa dla gazociągu została wydana

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, obwieszczeniem z dnia 18 kwietnia 2016 r., poinformował o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Ww. decyzja środowiskowa stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa układu włączeniowego do istniejących gazociągów 2xDN500 relacji Tworóg - Tworzeń, gazociągu DN400, MOP 8,4 MPa o długości ok. 12 km oraz stacji pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji przyłączenia do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych znajdujących się w Będzinie w zakładzie produkcyjnym przy ulicy Pokoju 14”.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 407, w godzinach 8.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. (32) 420 68 19.

Od decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.

W świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ.4231.3.2015.IŁ.16 z dnia 18 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski