Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Ruszyła kolejna edycja Mojego Prądu – programu dofinansowań do mikroinstalacji fotowoltaicznych
  Mój Prąd to niezwykle popularny program umożliwiający otrzymanie dofinansowania na zakup fotowoltaiki oraz towarzyszących jej urządzeń. Kolejne edycje programu (a było ich już pięć) cieszą się dużą...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


20 luty 2017

Ocena oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWojewoda Śląski, na wniosek Pana Zbigniewa Szwedy, działającego z pełnomocnictwa GDDKiA, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr 7/2010 z dnia 17 maja 2010r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S-1 (etap III) odcinek II węzeł Lotnisko - Podwarpie - dobudowa drugiej jezdni, km 2+158 – 11+760”.


Zgodnie z dyspozycją Wojewody, obwieszczenie IFXIII.7820.63.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany w trybie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w związku z art. 32a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w/w decyzji, zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kolejno postanowieniem z dnia 27 grudnia 2016 r., przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone, z uwagi na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonego przez Wojewodę postępowania.

Zważywszy na powyższą okoliczność, Wojewoda Śląski obwieszczeniem z dnia 15 lutego 2017 r. zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, w ramach postępowania o zmianę w/w decyzji, w związku z wnioskiem inwestora o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie dotyczącym budowy ekranów akustycznych.

Organami właściwymi dla tej inwestycji są:

 • Wojewoda Śląski - do wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach - do wydania opinii
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach - do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z ponownym przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Dokumentacja sprawy udostępniona jest do wglądu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, w Wydziale Infrastruktury (pok. 524). Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie od dnia 20 lutego do dnia 21 marca 2017 r.

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.63.2016 z dnia 15.02.2017 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 20.02.2017 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski