Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Ruszyła kolejna edycja Mojego Prądu – programu dofinansowań do mikroinstalacji fotowoltaicznych
  Mój Prąd to niezwykle popularny program umożliwiający otrzymanie dofinansowania na zakup fotowoltaiki oraz towarzyszących jej urządzeń. Kolejne edycje programu (a było ich już pięć) cieszą się dużą...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


13 styczeń 2012

Informacja dotycząca budowy kanalizacji na terenie gminy Mierzęcice

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceW ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach gospodarka wodno-ściekowa” obejmującego zadanie „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice” informuję mieszkańców, że na terenie gminy trwają prace geodezyjne mające na celu aktualizację map do celów projektowych.


Prace te prowadzą geodeci reprezentujący Biuro Projektów MGGP z Tarnowa, którzy posiadają stosowne umocowania i są wyposażeni w kamizelki z oznaczeniem biura. Uprzejmie proszę o umożliwienie dokonania pomiarów i udzielenie wszelkiej pomocy.

Informuję ponadto, że od dnia 20 stycznia 2012 r. rozpoczyna się procedura uzgadniania przebiegu projektowanej kanalizacji. Właściciele nieruchomości, przez które przebiegać będzie projektowana kanalizacja lub które sąsiadują z działkami, na których budowana będzie kanalizacja proszeni są o przyjęcie osób dokonujących uzgodnień i podpisanie przedstawionych dokumentów.


Osoby, które będą dokonywały uzgodnień będą posiadały stosowne upoważnienia imienne wystawione przez Panią Krystynę Kiecka reprezentującą Wykonawcę Robót Budowlanych wyłonionego, zgodnie  z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Proszę o pomoc z Państwa strony w sprawnym przeprowadzeniu uzgodnień.

Za okazaną życzliwość z góry dziękuję.         


    
Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski