Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje o zakończeniu przeprowadzonych od dnia 13 czerwca 2019 r. do 19 czerwca 2019 r. do godz. 13:00 konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice.

 

Konsultacje dotyczyły projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice.

W wyznaczonym terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu uchwały od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski