Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje o zakończeniu przeprowadzonych od dnia 9 grudnia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice.

 

 

Konsultacje dotyczyły projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie:

  • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.


W wyznaczonym terminie do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu uchwały od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski