Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Ruszyła kolejna edycja Mojego Prądu – programu dofinansowań do mikroinstalacji fotowoltaicznych
  Mój Prąd to niezwykle popularny program umożliwiający otrzymanie dofinansowania na zakup fotowoltaiki oraz towarzyszących jej urządzeń. Kolejne edycje programu (a było ich już pięć) cieszą się dużą...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


02 marzec 2012

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Miniatura - Herb Gminy Mierzęcice Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2012 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w formie wspierania wykonania zadania.Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na ogłoszony 3 lutego 2012 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęło 11 ofert:

 1. Na zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym” - 4 oferty.
 2. Na zadanie nr 2 „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych” - 7 ofert.

Zadania obejmują organizację wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe oraz ruchowe, a także zachęcanie do ruchu i zdrowego trybu życia osób w każdym wieku na terenie Gminy Mierzęcice.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 1 - 40.000 zł.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 2 - 30.000 zł.


Komisja dokonała oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja oceniała możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty były oceniane w dwóch etapach na podstawie ustalonych w ogłoszeniu konkursu kryteriów oceny.


Wymagania określone w ustawie oraz ogłoszeniu otwartego konkursu i w wyniku oceny formalnej i merytorycznej spełniło 8 ofert.


W etapie I odrzuceniu uległa jedna oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice” na realizację zadania nr 2 (koszt realizacji zadania 7.000 zł, w tym z dotacji 5.000 zł), gdyż nie spełniała kryterium formalnego. Oferta nie była odpowiedzią na ogłoszony konkurs, w związku z czym nie została dopuszczona do etapu II.


W etapie II dwie oferty uzyskały ocenę poniżej 35 pkt. Nie uzyskały zatem rekomendacji do uzyskania dotacji. Pierwsza to oferta złożona przez Stowarzyszenie ,,GUIDO” z Zabrza na realizację zadania nr 1 (koszt realizacji zadania 40.000 zł, w tym z dotacji 28.300 zł), druga to oferta złożona przez Stowarzyszenie ,,GUIDO” z Zabrza na realizację zadania nr 2 (koszt realizacji zadania 30.000 zł, w tym z dotacji 26.150 zł).


W związku z powyższym, dotacje zostają przyznane w następującej wysokości:


Zadanie nr 1 „Organizacja całorocznych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klubach sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym

 1. Gminny Klub Sportowy ,,STRAŻAK” - kwota dotacji 35.000 zł.
 2. Uczniowski Klub Sportowy IKAR - kwota dotacji 3.000 zł.
 3. Klub Sportowy ,,ZAPORA” - kwota dotacji 2.000 zł.

 

Zadanie nr 2 ,,Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizację zajęć sportowo - ruchowych”

 1. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przyjaciół Toporowic - kwota dotacji 10.000 zł
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju i Promocji wsi Boguchwałowice - kwota dotacji 4.500 zł.
 3. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Przeczyce ,,Nad Czarną Przemszą” - kwota dotacji 3.700 zł.
 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ,,Nowa Wieś i Okolice” - kwota dotacji 2.000 zł.
 5. Uczniowski Klub Sportowy IKAR - kwota dotacji 4.800 zł.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski