Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


05 marzec 2012

Powszechna akcja odszczurzania

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice o przeprowadzeniu na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej powszechnej akcji odszczurzania na terenie Gminy Mierzęcice.OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
z dnia 02 marca 2012 r.

 

         Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVIII/252/2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 31 marca 2006 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 61, poz. 1653 z dnia 22 maja 2006 r.) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej na terenie Gminy Mierzęcice powszechnej akcji odszczurzania.

 

W związku z powyższym informuje się co następuje:

 1. Akcja odszczurzania poprzedzona jest akcją porządkową, przeprowadzoną w okresie od 12 do 21 marca 2012 r.
 2. Właściciele nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Mierzęcice zobowiązani są do oczyszczenia ze wszystkich odpadów pokonsumpcyjnych posesji i innych miejsc oraz do zaopatrzenia się w odpowiednią ilość trutki.
 3. W okresie od 22 do 31 marca 2012 r. przeprowadzona zostanie na terenie Gminy Mierzęcice powszechna akcja odszczurzania.
 4. Akcja odszczurzania polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, przedszkolach i szkołach wszystkich typów, a także na terenach gospodarstw rolnych. Trutkę należy wyłożyć na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w toaletach, w składach gospodarczych itp.
 5. W czasie wykonywania czynności związanych z odszczurzaniem należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach poszczególnych trutek. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i otoczyć je w tym okresie szczególna opieką. W miejscach gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUCIZNA”.
 6. Padłe gryzonie należy usuwać na bieżąco i zakopywać na głębokości co najmniej 1m, w odległości nie mniejszej niż 50 m od źródeł wody pitnej. Po 31 marca 2012 r. należy usunąć pozostałą trutkę i oczyścić nieruchomość.
 7. Nadzór nad akcją, jej przygotowaniem oraz kontrolę jej wykonania pełnić będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej, Komisariat Policji w Siewierzu oraz Urząd Gminy Mierzęcice.

 

Wójt Gminy Mierzęcice

/-/ mgr Grzegorz Podlejski