Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje o zakończeniu przeprowadzonych w dniach od 28 lipca do 7 sierpnia 2020 r. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice.

 

 

Konsultacje dotyczyły projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie:

  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mierzęcice na rok szkolny 2020/2021


W wymienionym terminie do Urzędu Gminy Mierzęcice nie wpłynęły od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach żadne uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu uchwały.

 


Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski