Miniatura - logo artykułuZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach informujące strony postępowania, że postanowieniem z 15 grudnia 2021 r. znak WOOŚ.420.36.2021.JB.3 wyrażono stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie MPL Katowice w Pyrzowicach w zakresie inwestycji planowanych do realizacji do 2020 roku przebiega etapowo oraz warunki realizacji przedsięwzięcia określone w ostatecznej decyzji RDOŚ w Katowicach znak WOOŚ.4230.3.2015.JB z 14 września 2016 r. są aktualne.

 

 Do pobrania: