Miniatura - logo artykułuWójt Gminy Psary zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 78 odc. Przeczyce - Siewierz"

 

 

Do pobrania: