Miniatura - Herb Gminy MierzęciceInformacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/100/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach od dnia 29 grudnia 2021 r. do dnia 10 stycznia 2022r. godz. 15.30 przeprowadzane były konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/100/2019 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W wymienionym terminie do Urzędu Gminy Mierzęcice nie wpłynęły od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach żadne uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu uchwały.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski