Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


21 styczeń 2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu zmiany „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” poprzez uzupełnienie pkt. 4.9.5 Programu.

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) zwaną dalej ustawa ooś, Wójt Gminy Mierzęcice podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu zmiany „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” poprzez uzupełnienie pkt. 4.9.5 programu

 1. Uchwałą Nr XXX/246/2021 Rada Gminy Mierzęcice z dnia 24 listopada 2021 r. przyjęła „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.
 2. Na XXX sesji Rady Gminy Mierzęcice, Rada Gminy Mierzęcice przyjęła wniosek złożony przez Radną dotyczący zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” poprzez uzupełnienie pkt 4.9.5 Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.
 3. Projekt uzupełnienia zapisów w pkt 4.9.5 dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” (t.j. projekt zmiany uchwały Nr XXX/246/2021 Rada Gminy Mierzęcice z dnia 24 listopada 2021 r.) został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice www.mierzecice.bip.info.pl w wersji drukowanej dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu 32 288 79 00 wew. 221 lub 217).
 4. Uwagi i wnioski do projektu uzupełnienia pkt. 4.9.5 „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mierzęcice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”  można składać w terminie od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 14 lutego 2022 r: 
  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  3. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek, wtorek  i czwartek od godz. 7.30 do 15.30, w środę od godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek od godz. 7.30 do 14.00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu  32 288 79 00 wew. 221 lub 217)
 5. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Mierzęcice.
 6. W niniejszej sprawie nie jest prowadzone postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 7. Zgodnie z art. 41 ustawy ooś, uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 8. Obwieszczenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mierzęcicach przy ul. Wolności 95 i tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Mierzęcice.

 

Do pobrania:

 

 

Wójt
/-/ mgr Grzegorz Podlejski