Miniatura - Herb Gminy MierzęciceWójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95  (od dnia 25.02.2022 r. do 18.03.2022 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w obrębie Mierzęcice przeznaczonej do dzierżawy i nieruchomości położonej w obrębie Toporowice przeznaczonej do najmu, w trybie bezprzetargowym.

 

Plik do pobrania:

 

   Wójt Gminy Mierzęcice
                                                                 (-) mgr Grzegorz Podlejski