Miniatura - Herb Gminy MierzęciceInformacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2022.

 

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, w dniach od 3 marca 2022 r. do 10 marca 2022 r. do godz.15.30 przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na rok 2022.

W wymienionym terminie do Urzędu Gminy Mierzęcice nie wpłynęły od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach żadne uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu uchwały.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski