Miniatura - Herb Gminy MierzęciceInformacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia zasad prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu.

 

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach od 15 marca 2022 r. do 22 marca 2022 r. do godz.15.00 przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia zasad prowadzenia handlu w wyznaczonym miejscu.

W wymienionym terminie do Urzędu Gminy Mierzęcice nie wpłynęły od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu uchwały.

 

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski