Miniatura - Herb Gminy MierzęciceObwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice informujące strony postępowania, że pismem z dnia 15.09.2022 r. tut. Organ ponownie wystąpił do SKO w Katowicach o wyznaczenie innego organu do załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 30 w miejscowości Toporowice, gmina Mierzęcice”.

 

Do pobrania: