Miniatura - Herb Gminy MierzęciceInformacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w dniach od 23.11.2022r. do 30.11.2022r. do godz.11.00 przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W wymienionym terminie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach nie wpłynęły od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu uchwały.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski