Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Ruszyła kolejna edycja Mojego Prądu – programu dofinansowań do mikroinstalacji fotowoltaicznych
  Mój Prąd to niezwykle popularny program umożliwiający otrzymanie dofinansowania na zakup fotowoltaiki oraz towarzyszących jej urządzeń. Kolejne edycje programu (a było ich już pięć) cieszą się dużą...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


22 grudzień 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mierzęcice

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 580/215 k.m. 11 o powierzchni 0,0456 ha i 580/218 k.m. 11 o powierzchni 0,1762 ha, położonych w obrębie Nowa Wieś (sołectwo Mierzęcice Osiedle), dla których Sąd Rejonowy w Zawierciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste CZ1Z/00047968/6 i CZ1Z/00047967/9 zostaje odwołany.

Wójt Gminy Mierzęcice na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), informuje,

że został odwołany pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 580/215 k.m. 11 o powierzchni 0,0456 ha i 580/218 k.m. 11 o powierzchni 0,1762 ha, położonych w obrębie Nowa Wieś (sołectwo Mierzęcice Osiedle), dla których Sąd Rejonowy w Zawierciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste CZ1Z/00047968/6 i CZ1Z/00047967/9, jaki został wyznaczony na dzień 28 grudnia 2023 r. (czwartek) na godz. 9.00.

Przetarg został odwołany z uwagi na konieczność dokonania analizy prawnej mogącego powstać na skutek rozstrzygnięcia przetargu stanu prawnego polegającego na braku dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości o numerze działki 580/30.

/-/ z up. Wójta Gminy Mierzęcice
mgr inż. Iwona Pańta
Zastępca Wójta