Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Widok na pracowników demontujących azbest na dachu
  Usuwanie azbestu z terenu gminy w 2024 r.
  Gmina Mierzęcice po raz kolejny planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach) w ramach programu „Ogólnopolski program...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Spotkania z ekodoradcą w kwietniu - zmiana terminu
  Zapraszamy serdecznie na spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 3 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 26 kwietnia 2024 r. w godzinach 9:00 - 14:00 NOWY TER...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych

 • Wspieraj lokalnie w Gminie Mierzęcice

  Zachęcamy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z programu i wspierania naszych lokalnych organizacji. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania wpływa na jego rozwój i lepszą jakość życia.


08 grudzień 2020

Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice

 

Logotypy projektu "Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach"
Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w Gminie Mierzęcice


Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mierzęcice. W ramach projektu planuje się wykonanie następujących prac: utwardzenie i ogrodzenie terenu, wyposażenie w pojemniki i kontenery na odpady, zaplecze socjalne, montaż wagi do odpadów, monitoring wizyjny, oświetlenie.


Cele projektu:

Celem niniejszego projektu jest zwiększony udział unieszkodliwionych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych na terenie Gminy Mierzęcice.

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów RPO WSL 2014-2020.

 

Planowana całkowita wartość projektu 846.495,00 zł.

Wnioskowane dofinansowanie 719.520,75 zł stanowi  85 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Umowa o dofinansowanie z Instytucją zarządzającą RPO WSL została podpisana 08 lipca 2020 roku.