W dniu 1 lutego 2022r. rozpoczął swoją działalność Żłobek Gminny w Boguchwałowicach. Jest to już drugi żłobek funkcjonujący na terenie gminy.

Dyrektorem żłobka jest Pani mgr Katarzyna Wajdzik-Wojdas.

W nowym żłobku w Boguchwałowicach przygotowano miejsca dla 12 dzieci w wieku 1-3 lat.

Realizacja tego zadania polegała na zaadaptowaniu i przebudowie parteru Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach na potrzeby żłobka. Wyremontowano sale lekcyjne, które dostosowano na salę zabaw i sypialnię, wykonano nowe łazienki dla personelu i dla dzieci, od podstaw wykonano i wyposażono kuchnię. Zakupiono meble, zabawki, wózki oraz inne wyposażenie niezbędne do pracy w żłobku.

Łączny koszt inwestycji wyniósł prawie 500.000 zł.

Inwestycja była współfinansowana z Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2021, w ramach którego Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 320.000 zł. Pozostała kwota została sfinansowana z budżetu gminy.