Skip to main content
 • Widok na miasto i smog
  "Uchwała antysmogowa" - kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek?
  Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląsk...
 • Baner informujący o spotkaniach z ecodoradcą
  Nadchodzące spotkania z ekodoradcą
  Zapraszamy serdecznie na nadchodzące spotkania z ekodoradcą, które odbędą się w następujących terminach: 17 lipca 2024 r. w godzinach 11:30 – 16:30, 24 lipca 2024 r. w godzinach 9:00 – 11:30...
 • Baner informujący o realizacji zadania Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mierzęcice
  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych w Gminie Mierzęcice
  Urząd Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach 05 - 31 sierpnia br. na terenie Gminy Mierzęcice, przeprowadzona zostanie aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Pracownicy firmy GR...
 • Aplikcja Eco Mierzęcice
  Aplikcja Eco Mierzęcice

  Harmonogram odbioru odpadów oraz powiadomienia w Twoim telefonie...

 • System Informacji Przestrzennej

  System Informacji Przestrzennej Gminy Mierzęcice oraz ewidencja gminnych zbiorów i usług danych przestrzennych


14 lipiec 2011

Żłobek Gminny "Bajkowa Kraina"

W celu realizacji zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, gmina od 1 stycznia 2018r. uruchomiła pierwszy żłobek w Gminie Mierzęcice.

Żłobek Gminny powstał dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach rządowego programu Maluch+ oraz środków unijnych RPO WSL 2014-2020.

Uzyskane dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch +” 2017 w wysokości 179.144zł pozwoliło zaadoptować pomieszczenia wygaszanego gimnazjum na potrzeby nowego żłobka. W ramach projektu unijnego pn. "Utworzenie Żłobka Bajkowa Kraina w Nowej Wsi" zostało zakupione wyposażenie do żłobka, została doposażona kuchnia oraz częściowo pokryto koszty funkcjonowania żłobka w pierwszym roku jego działalności (m.in. rodzice nie ponosili kosztów wyżywienia). Ogólna wartość dofinansowania wyniosła 402.688,23zł . Ponadto pozyskano również dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch +” 2018 na funkcjonowanie żłobka w kwocie 25.200,00zł.

Z uwagi na duże zainteresowanie z korzystania z opieki w żłobku, złożono wniosek w ramach rządowego programu Maluch +, o dofinansowanie na zwiększenie liczby miejsc w żłobku. W ramach uzyskanych środków zakupiono dodatkowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne do żłobka za około 104.000,00zł.

Do września 2019r placówka sprawowała opiekę nad 16 dziećmi od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 16.30, natomiast od września 2019r w żłobku jest 20 dzieci.