W celu realizacji zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, gmina od 1 stycznia 2018r. uruchomiła pierwszy żłobek w Gminie Mierzęcice.

Żłobek Gminny powstał dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach rządowego programu Maluch+ oraz środków unijnych RPO WSL 2014-2020.

Uzyskane dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch +” 2017 w wysokości 179.144zł pozwoliło zaadoptować pomieszczenia wygaszanego gimnazjum na potrzeby nowego żłobka. W ramach projektu unijnego pn. "Utworzenie Żłobka Bajkowa Kraina w Nowej Wsi" zostało zakupione wyposażenie do żłobka, została doposażona kuchnia oraz częściowo pokryto koszty funkcjonowania żłobka w pierwszym roku jego działalności (m.in. rodzice nie ponosili kosztów wyżywienia). Ogólna wartość dofinansowania wyniosła 402.688,23zł . Ponadto pozyskano również dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch +” 2018 na funkcjonowanie żłobka w kwocie 25.200,00zł.

Z uwagi na duże zainteresowanie z korzystania z opieki w żłobku, złożono wniosek w ramach rządowego programu Maluch +, o dofinansowanie na zwiększenie liczby miejsc w żłobku. W ramach uzyskanych środków zakupiono dodatkowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne do żłobka za około 104.000,00zł.

Do września 2019r placówka sprawowała opiekę nad 16 dziećmi od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 16.30, natomiast od września 2019r w żłobku jest 20 dzieci.