XXII sesja Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Sesje Rady Gminy Mierzęcice
Termin
27 styczeń 2021 13:00

 


ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice - sala posiedzeń w dniu
27 stycznia 2021r. o godz. 13:00 odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Mierzęcice.

 

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
  • zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach
  • Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Mierzęcice na 2021 rok wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - działka nr 3100 - położona w Mierzęcicach
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego
  • zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

 
 

Wspierane przez iCagenda