XXIV sesja Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Sesje Rady Gminy Mierzęcice
Termin
24 marzec 2021 13:00

 


ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice - sala posiedzeń w dniu
24 marca 2021r. o godz. 13:00 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Mierzęcice.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności NZOZ Promed Sp. z o.o. Ośrodek Zdrowia w Mierzęcicach za rok 2020.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mierzęcice
  • petycji dotyczącej podjęcia uchwały wyrażającej stanowisko odnośnie „Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!"
  • nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Boguchwałowice nazwy: Sezamkowa
  • zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego.
 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  za rok 2020.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach za rok 2020.
 11. Przedstawienie informacji z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach za rok 2020.
 12. Sprawy różne.  
 13. Zakończenie obrad.                        

 

 
 

Wspierane przez iCagenda