Obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice

Kategoria
Komisje Rady Gminy
Termin
27 wrzesień 2021 13:30

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy Mierzęcice - sala posiedzeń
w dniu 27 września 2021r. o godz. 13:30 odbędą się obrady wspólne Komisji Rady Gminy Mierzęcice.

Temat:

 1. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za I półrocze 2021r.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice”
  • uchylenia uchwały Nr XXII/190/2021 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
  • uchylenia uchwały Nr XXII/191/2021 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach
  • zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach
  • zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Toporowicach
  • zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2021-2027.
 3. Sprawy różne.
 
 

Wspierane przez iCagenda